Grooming gangs with an Islamic flavour, it’s not just a British problem.

Those on the left who try to say that the grooming of children for sexual abuse by Muslims is not a widespread issue or not attributable to Islamic attitudes to women would do well to look at similar situations elsewhere.

In the Netherlands, there has been a growing problem with men from Islamic backgrounds, grooming children and young women for abuse and then forcing them into prostitution.

This is so similar to the situations that have tragically occurred here in the UK that it is incomprehensible to think that there isn’t a link between these cases and the disgustingly misogynistic attitudes of Islamic culture (personally I’ve seen petri dishes and mouldy dish cloths with more culture than Islam).

There are strikingly similar modus operandi for the Dutch Islamic nonces and the British Islamic nonces.

Girls would be chatted up by good-looking young men of Moroccan or other Islamic heritage and showered with presents of clothes, booze and drugs. Only when the girls are completely in thrall to the Islamic abuser would he then say ‘I need you to sleep with my mate to clear a debt’ or something similar or even physical threats. Then when the girls are prostituting themselves, the Islamic abuser would often threaten to blackmail them by threatening to expose the girls prostitution activities to their families and friends.

Now I’m all for women having the right to choose whether or not work as prostitutes (as a woman should basically be allowed to do anything in life that she so chooses) but none of these young women have made informed choices in this matter, they have been coerced by Islamic rapists into prostitution. This is not a ‘lifestyle choice’ this is abuse.

Sadly, in the Netherlands, as in Britain, this problem crept up on us, but unlike Britain, the Dutch state, justice system, media and charities are at least trying to do something about this problem.

The British Left, sadly, would it seem, would prefer that this problem is not mentioned and the victims and anti sexual abuse activists silenced in order to not disturb their unworkable fantasy of multiculturalism.

The Left must not be allowed to lie to us any more on this issue, we need to call ‘time’ on the hiding of Islamic child abusers, and show deserved contempt for those who are facilitating this abuse for ‘cultural cohesion reasons’.

Links

Radio Netherlands article on the problem of Islamic ‘lover boys’ in Dutch society

http://www.lovematters.info/loverboys-force-girls-prostitution

Stop Loverboys – a Dutch group offering help for the survivors of the mostly Islamic grooming gangs

http://stoploverboys.nu/en/

Here is the same article as above, electronically translated into Nederlands language as a courtesy to my readers across the North Sea.

and yes I do know that electronic translations are not perfect.

Die op de linker die proberen om te zeggen dat de verzorging van kinderen voor seksueel misbruik door moslims niet is een wijdverbreid probleem of niet toe te schrijven aan de islamitische houding ten opzichte van vrouwen zouden er goed aan doen om elders te kijken naar vergelijkbare situaties.

In Nederland is er een groeiend probleem met mannen uit islamitische achtergrond, verzorging kinderen en jonge vrouwen voor misbruik en vervolgens dwingen hen tot prostitutie.

Dit is zo vergelijkbaar met de situaties die tragisch hier hebben voorgedaan in het Verenigd Koninkrijk dat het onbegrijpelijk is te denken dat er niet een verband bestaat tussen deze gevallen en de walgelijk misogynistic houding van de islamitische cultuur (ik persoonlijk heb gezien petrischalen en beschimmeld gerecht doeken met meer cultuur dan de Islam).

Er zijn opvallend vergelijkbaar modus operandi voor de Nederlandse Islamitische nonces en de Britse islamitische nonces.

Meisjes zouden worden gechat door goed uitziende jonge mannen van Marokkaanse of andere islamitische erfgoed en overladen met geschenken van kleding, drank en drugs. Pas als de meisjes volledig in de ban van de islamitische misbruiker zou hij dan zeggen ‘ik heb je nodig om te slapen met mijn partner om een ​​schuld te wissen’ of iets dergelijks, of zelfs fysieke bedreigingen. Toen de meisjes zelf prostitueren, zou de islamitische misbruiker vaak dreigen te chanteren door te dreigen met de meisjes de prostitutie-activiteiten bloot te stellen aan hun familie en vrienden.

Nu ben ik helemaal voor vrouwen het recht hebben om een ​​keuze of werken als prostituee (als een vrouw in principe moet worden toegestaan ​​om iets te doen in het leven, dat ze daarvoor kiest), maar geen van deze jonge vrouwen hebben weloverwogen keuzes in deze zaak, ze zijn gedwongen door islamitische verkrachters in de prostitutie. Dit is niet een ‘lifestyle keuze’ dit is van misbruik.

Helaas, in Nederland, zoals in Groot-Brittannië, dit probleem kroop op ons, maar in tegenstelling tot Groot-Brittannië, de Nederlandse staat, justitie, media en goede doelen zijn op zijn minst proberen om iets te doen aan dit probleem.

De Britse Links, helaas, lijkt het, zou liever zien dat dit probleem niet wordt genoemd en de slachtoffers en anti seksueel misbruik activisten het zwijgen opgelegd om niet te storen hun onwerkbare fantasie van het multiculturalisme.

The Left mag niet worden toegestaan ​​om bij ons meer te liegen over dit onderwerp, moeten we ‘tijd’ een beroep doen op het verbergen van de islamitische kindermisbruikers, en verdiende minachting tonen voor degenen die dit misbruik faciliteren voor ‘culturele cohesie redenen’.

Comments are closed.